ภาคกลาง

ภาคกลาง                                                     

ภาคกลางเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ตอนใจกลางของประเทศ มีพื้นที่ครอบคลุมที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือ ติดต่อกับภาคตะวันออก และภาคอีสานทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทางด้านธรรมชาติและโบราณสถานที่สำคัญมากมาย การเดินทางท่องเที่ยวก็มีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ อย่างเช่น น้ำตก อุทยานฯ เข้าวัดวาอาราม โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ หรือ พระราชวัง เป็นต้น

Call Us Now

+66957194542