น่าน

น่าน                                                           น่านเป็นเมืองในหุบเขาที่ห่างไกลของแม่น้ำน่านในภูมิภาคหุบเขาแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศไทยตอนเหนือติดกับประเทศลาว พื้นที่เป็นป่าทึบพร้อมที่ดินทำกินซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับวัฒนธรรมล้านนาไทยและอาณาจักรสุโขทัย

Call Us Now

+66957194542